Urodził się 5 kwietnia 1939 roku w Jezierzanach. Zmarł 13 października 2006 roku i spoczął na cmentarzu komunalnym w Sępólnie Krajeńskim. 

W roku 1964 ukończył studia wyższe na Akademii Rolniczej w Szczecinie, a w 1995 Podyplomowe Studium Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Za swoje osiągnięcia w roku 2002 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został też, w roku 2006, wpisany do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego jako dwunasty wyróżniony. Przez 30 lat był związany zawodowo ze służbą w administracji publicznej na terenie powiatu sępoleńskiego. W latach 1971-1975 został kierownikiem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Urzędzie Powiatowym w Sępólnie. W latach 1975-1980 oraz 1983 – 1990 pracował na stanowisku Naczelnika Gminy Sośno. Od roku 1990 do 2006 sprawował urząd Wójta Gminy Sośno. W pierwszych, demokratycznych wyborach samorządowych poparły go wszystkie komitety wyborcze oraz 90,5 procent głosujących.

W roku 2003 w „Konkursie na Wójta roku 2002” uplasował się w krajowej 10-tce. Sprawił, że gminę Sośno zakwalifikowano do programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego finansowanego przez Agencję Rządową Stanów Zjednoczonych USAID. Dbał o ochronę środowiska gminy. Był autorem wielu programów w tej dziedzinie. W 1997 r. powstał program pt. „System selektywnej zbiórki odpadów stałych na terenie Gminy Sośno”, który funkcjonuje do dzisiaj. W czasie jego rządów w 100% zwodociągowano gminę Sośno. Z Jego inicjatywy w roku 2002 oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie, która jest w stanie służyć całej gminie Sośno. W pełni stelefonizowana gmina - wybudowano 2 centrale telefoniczne. Ciężka praca i osobiste zaangażowanie spowodowały, że Gmina Sośno pod przewodnictwem Mieczysława Droboszewskiego stała się laureatem wielu konkursów o charakterze ogólnokrajowym. Spowodowało to napływ ogromnych środków finansowych np.:

  • oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem – 3,5 mln zł
  • sala gimnastyczna w Sośnie – 1,4 mln zł
  • hala sportowa w Wąwelnie - 2 mln zł

Nasz Wójt był inicjatorem rozbudowy infrastruktury oświatowej:

  • w latach 90-tych wymieniono ogrzewanie na olejowe we wszystkich placówkach szkolnych
  • rozpoczęto akcję dowożenia dzieci do szkół autobusami szkolnymi
  • w roku 1998 oddano do użytku halę sportową w Sośnie
  • w 2006 r. oddano do użytku boisko sportowe przy hali w Wąwelnie
  • dzięki Jego działaniom oddano do użytku salę komputerową w Wąwelnie

W ramach rządowego programu dożywiania dzieci Wójt nie przeoczył również możliwości skorzystania ze środków finansowych przeznaczonych na ten cel – do dnia dzisiejszego dożywianie dzieci prowadzone jest bezpłatnie.

Dlaczego Wójt Mieczysław Droboszewski zasługuje na pamięć? Dlaczego Nasza szkoła winna nosić Jego imię? Jakie cechy Wójta mogą być dla Nas wzorem do naśladowania?

Pracowity, sumienny, konsekwentny, otwarty na nowości, obowiązkowy, człowiek wielkiego serca, skromny, dobry szef, wyrozumiały, uparty w działaniu, uczciwy, dobry człowiek, stanowczy, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresownie pomagał innym, wymagający wobec siebie, wysoka kultura osobista, dobry gospodarz.

Mówiono o Nim: NISKI WZROSTEM, WIELKI DUCHEM.