Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Nowy sztandar został przekazany szkole 30 listopada 2011 r. przy okazji nadania placówce im. Mieczysława Droboszewskiego.

Podczas uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców w imieniu fundatorów przekazali go dyrektor Krystynie Lewandowskiej. A ta przekazała go szkolnej społeczności. Sztandar poświęcił proboszcz miejscowej parafii. Przedstawiciele wszystkich klas złożyli uroczyste ślubowanie, przyrzekając godne reprezentowanie swojego patrona.

 

Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych i nie tylko m.in.:

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

- państwowe uroczystości rocznicowe,

- ceremonia ślubowania klas pierwszych,

- ceremonia klas kończących szkołę,

- ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,

- uroczyste msze św.,

- na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach.

 

W roku szkolnym 2019/2020 członkami pocztu sztandarowego są:

Oktawia Sabiniarz

Amelia Dobert

Patryk Tajl