Wolontariuszka SKMW Marta Boniecka wraz ze swoją mamą charytatywnie szyją maseczki ochronne dla osób potrzebujących.

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
  

Jan Paweł II

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza chętnych uczniów klas 4-8. Opiekunami są: P. Kornelia Raźna, P. Marzena Sabiniarz oraz P. Anna Przybylska.

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.