Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.