Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

 

W naszej szkole trenerem jest nauczyciel wychowania fizycznego P. Piotr Piszka.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych.