Dyrektor szkoły

mgr Krystyna Lewandowska - urlop zdrowotny do 31.05.2020 r.

Wicedyrektor szkoły

mgr Małgorzata Suchomska