PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄWELNIE NA I SEMESTR 2019/2020

WRZESIEŃ

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego.

Wybór nowego SU.

Rozpoczęcie działalności SU.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na I semestr.

Zatwierdzenie przydziału miesięcy klasom w ramach akcji „Klasa Gospodarzem Szkoły”.

Przystąpienie do akcji „Zbieramy surowce wtórne” oraz „Dobra klasa”.

PAŹDZIERNIK

Zebranie Prezydium SU.

Pasowanie Uczniów klasy I.

Kontynuacja akcji zbierania surowców wtórnych.

Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Papieski.

Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców.

LISTOPAD

Święto Niepodległości - uroczysty apel.

Andrzejki - dyskoteka.

GRUDZIEŃ

Jasełka.

Wigilie klasowe.

Konkursy.

       STYCZEŃ

Zabawa karnawałowa.

Zebranie samorządu, podsumowanie pracy w I semestrze.

 

Opiekun Samorządu