Jaką moc ma relacja rodzica z dzieckiem?

Więź ma wielką moc!

Jaką moc ma relacja rodzica z dzieckiem? Na tyle wielką, by wpłynąć na jego dalsze życie.  Warto więc przyjrzeć się własnej więzi z dzieckiem, by móc sobie odpowiedzieć na pytanie: czy moja więź ma wielką moc?

Rodzicielstwo stanowi jedną z najpiękniejszych i zarazem najbardziej odpowiedzialnych ról życiowych.  To rodzice wyposażają swoje dzieci w podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne, które w społeczności szkolnej mogą dalej rozwijać. Dom rodzinny jest miejscem, który powinien zapewniać dziecku jedną z najważniejszych potrzeb, jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Mówimy wtedy o stworzeniu warunków do dalszego rozwoju. 

Więź między rodzicem a dzieckiem ma charakter dynamiczny. Różne sytuacje życiowe, zmieniający się wiek dziecka, samopoczucie rodzica to wszystko będzie miało wpływ na kondycję naszej więzi. Warto więc systematycznie o nią dbać, by każdy uczestnik tej relacji mógł się rozwijać. 

Prawdą jest, że idealne rodzicielstwo nie istnieje. Mamy natomiast wykwalifikowanych specjalistów i świadomych rodziców, by mogło być po prostu mniej niedoskonałe.  Warto więc korzystać z konsultacji i porad, by pomimo trudności dać swoim dzieciom solidny fundament, na którym przyjdzie im zbudować własny świat. 

Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z krótkometrażowym filmem pt.: OCZAMI DZIECKA, który jest wstępem do dyskusji nad świadomym podejściem do własnej relacji z dzieckiem. 

Film powstał na potrzeby kampanii  „Wielka Moc”, której celem jest zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi  rodzic-dziecko. 

https://wielkamoc.eu/

W naszej szkole pani Joanna, Ewelina i Anna chętnie udzielą wsparcia w pokonaniu trudności w Państwa relacjach z dzieckiem. 

Anna Przybylska