Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 

mgr Ewelina Dembek 

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020 

 piątek: 8.00-12.00 

 

 

 

Drogi Uczniu!!! 

Zwróć się o pomoc do psychologa, jeśli: 

- masz jakiś problem i nie wiesz z kim o tym porozmawiać; 

- czujesz się samotny; 

- boisz się chodzić do szkoły;

- źle czujesz się w swojej klasie;

- czujesz się odizolowany od rówieśników;

- ktoś Ci dokucza, wyśmiewa, grozi, wymusza od Ciebie pieniądze itp.;

- masz inne problemy w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi (rodzice, nauczyciele); 

- masz trudności w nauce;

- martwisz się sytuacją w domu rodzinnym;

- masz problem z kontrolowaniem agresji;

- przejawiasz trudności w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami;

- jesteś nieśmiały/a i bardzo chcesz to zmienić; 

- po prostu chcesz o coś spytać. 

 

Przyjdź, razem spróbujemy sobie z tym poradzić. 

Rozmowa może sprawić, że znajdziesz rozwiązania nurtujących Cię problemów. Twoje problemy nie świadczą o tym, że jesteś gorszy/a. Inni też mają problemy, wszyscy je mamy. Jesteś odważny/a, bo umiesz przyznać się samemu przed sobą, że nie potrafisz sobie z czymś poradzić. 

Rozmowa to mądra i dojrzała decyzja. 

 

 

Drogi Rodzicu/Opiekunie!!!

Jeśli:

- martwi Cię zachowanie Twojego dziecka;

- niepokoją Cię jego wyniki w nauce;

- coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko;

- zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło i nie wiesz dlaczego;

- Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i bardzo chciałbyś to zmienić; 

- nauczyciele zwracają uwagę, że z Twoim dzieckiem dzieje się coś niepokojącego (np. ma problemy z koncentracją, trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, jest lękliwe lub wycofane);

- chcesz zasięgnąć porady odnośnie instytucji świadczących pomoc dziecku (diagnostycznych, terapeutycznych). 

 

Przyjdź, razem spróbujemy się temu przyjrzeć. Jako rodzic/opiekun jesteś najważniejszy dla swojego dziecka, dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie starali się znaleźć rozwiązanie. Moja praca bez Twojego udziału nie przyniesie dużych efektów. 

 

 

Zadania psychologa szkolnego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1591 ze zmianami). 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym;

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

- wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów.