Wyjazd pełen naukowych wrażeń przeżyli uczniowie kl. VIII.

 

Kolejny raz nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki", który realizowany jest przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i skierowany jest do uczniów kl. VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W dniach 23-24 września br. nasi uczniowie brali udział w obozie biologicznym w Myślęcinku. Uczestniczyli w zajęciach z botaniki, zoologii oraz genetyki. Zajęcia odbywały się zarówno w laboratorium, jak i w terenie

 

Nadmieńmy, iż celem projektu jest popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań młodzieży. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów i laboratoriów, a ich zadaniem będzie odkrywanie nauki, świata i siebie samego. Zajęcia prowadzone podczas projektu będą obejmować najciekawsze zagadnienia z takich dziedzin nauki jak: biologia, matematyka, fizyka, chemia.