Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 13 listopada została przeprowadzona próbna ewakuacja.

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

 

Na miejsce przybył zastęp z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.