Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej za udział w akcji "Szkoła Pamięta".

 

Pod koniec października przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji MEN "Szkoła Pamięta". Jej głównym celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 

 

W ramach przedsięwzięcia nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzali miejsca pamięci, palili symboliczne znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty. Natomiast członkowie Szkolnego Koła Młodych Wolontariuszy „Mogę więc pomogę” posprzątali pomniki i miejsce pamięci.