"Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy, tym, którzy potrafią chwycić tę nić z kropel i ze lśnień, dedykujemy..."

 

Zakończenie pracy zawodowej to niezwykle doniosły moment w życiu każdego człowieka. 31 sierpnia 2020 r. pracę w naszej szkole zakończą: P. Wiesława Iwan, P . Piotr Piszka oraz P . Maria Stachowska.

Pani Wiesława Iwan - nauczycielka języka polskiego i biblioteki żegna się z murami szkoły po 41 latach pracy.

Pan Piotr Piszka - nauczyciel wychowania fizycznego, kończy pracę po 37 latach.

Pani Maria Stachowska - pracownik niepedagogiczny, kończy pracę po 20 latach.

 

Wasza praca, pełna oddania dla uczniów, ogromnego poświęcenia, może być dla nich pięknym przykładem w ich dorosłym życiu. Wasza postawa, nacechowana serdecznością i głęboką tolerancją, cieszyła się uznaniem i szacunkiem nas wszystkich.

Z wielkim wzruszeniem żegnamy Was Kochani i tak naprawdę brakuje nam słów, aby wyrazić wdzięczność za trud Waszej pracy i wspólnie spędzone lata.

Jednocześnie życzymy na kolejne lata - zdrowia, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów. Mamy nadzieję, że zechcecie podtrzymywać serdeczne więzi ze szkołą, z nami.

 

Na koniec przesyłamy poetycką dedykację:

"Nie, nic się nie kończy:
nie kończy się niebo,
nie kończy się ziemia.
Nie kończą się drogi, pola i morza.
Dlatego idź przed siebie - 
Idź! Odważnie stawiaj kroki..."

DZIĘKUJEMY!!! smile