Od kilku lat tradycją naszej placówki jest przyznawanie Nagrody Patrona Szkoły, co stanowi najwyższe indywidualne wyróżnienie. 

W tym roku - decyzją kapituły - Nagrodę Patrona Szkoły otrzymał Adrian Adrych. Ósmoklasista jest przykładnym uczniem oraz uzyskuje dobre wyniki w nauce. Wyróżnia go aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły. Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań. Reprezentował szkołę w konkursach. Uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Dbał o honor i tradycje szkoły, był m.in. członkiem pocztu sztandarowego i Samorządu Uczniowskiego.

Adriana cechuje także życzliwość, tolerancja oraz wrażliwość na potrzeby innych. Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom. Szanuje własną godność, poglądy i przekonania innych ludzi. W każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej potrafi zachować się kulturalnie i godnie. Dba o piękno mowy ojczystej. Zawsze posiada adekwatny do sytuacji strój. 

Uczeń odebrał nagrodę z rąk pani dyrektor Małgorzaty Suchomskiej podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.