Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022.

Po wakacyjnej przerwie uczniowie i pracownicy szkół wrócili do swych obowiązków w tradycyjny sposób, witając się w szkolnych ławkach. W naszej szkole uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego została poprzedzona mszą świętą, podczas której proboszcz ks. Andrzej Pacer pobłogosławił plecaki i przybory szkolne najmłodszych uczniów - przedszkolaków i pierwszoklasistów.

Następnie na apelu inaugurującym rok szkolny 2021/2022 dyrektor szkoły p. Małgorzata Suchomska serdecznie powitała uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły, życząc wszystkim przyjemności i radości w podróży po fascynującym świecie nauki. Odczytała również list od ministra zdrowia, przypominając o zachowywaniu w tym roku reżimu sanitarnego. Podczas uroczystości upamiętniono także 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Społeczność szkolna uczciła poległych minutą ciszy. 

Po części oficjalnej pani dyrektor wyraziła ciepłe słowa podziękowań i uznania nauczycielom i pracownikom szkoły za wieloletnią pracę z młodym pokoleniem. Wśród jubilatów znaleźli się: pani Teresa Grolewska - nauczycielka religii, pani Elżbieta Raźna - sekretarz szkoły oraz pani Bożena Piszka - pracownik obsługi. 

Po uroczystym apelu uczniowie udali się do przydzielonych klas, gdzie wychowawcy zapoznali ich ze sprawami organizacyjno-informacyjnymi. 

W nowym roku szkolnym - wszystkim życzymy wielu sukcesów i zapału do pracy!