Terminarz i zasady zwrotu podręczników i książek.

 

Oto zasady zwrotu podręczników i wypożyczonych książek :

  1. Książki i podręczniki zwracamy w określone dni: od 22.06. do 25.06 /w celu uniknięcia grupowania się osób/.
  2. Książki i podręczniki powinny być - w kompletach, bez okładek, owijaczy, podpisów, notatek /prosimy zwrócić uwagę na czystość i estetykę zwracanej książki/.
  3. Książki i podręczniki pakujemy w reklamówki, podpisane na zewnątrz - imię i nazwisko ucznia, klasa.
  4. W głównym wejściu do szkoły zostanie wyznaczone miejsce, w którym będą zwracane i odbierane książki.
  5. Uczniowie mający rodzeństwo o rok młodsze nie zdają podręczników.
  6. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty lub zakupić nowy egzemplarz podręcznika.
  7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.