Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

Podajemy dni wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach nie realizujemy nauczania zdalnego, ani zajęć opiekuńczych; szkoła jest zamknięta):

11 czerwca, czwartek - "Boże Ciało"

12 czerwca, piątek

16, 17, 18 czerwca /wtorek, środa, czwartek/ - egzamin ósmoklasisty