Termin główny:

16.06.2020 r. (wtorek) godz. 9:00 - język polski

17.06.2020 r. (środa) godz. 9:00 - matematyka

18.06.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 - język obcy nowożytny

 

31.07.2020 r. - ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty, przekazanie szkołom wyników, wydanie zaświadczeń uczniom.