Umieszczone są już materiały dla uczniów na kolejny tydzień nauki, tj. 15-19 czerwca br.

 

Przypominamy także, że wtorek-czwartek (16-18 czerwca) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin ósmoklasisty.