Rozdanie świadectw i nagród odbędzie się 26 czerwca (piątek) w godz. 8.00-10.30. Szczegóły poniżej.

 

Świadectwa i nagrody będą wydawane uczniom przez wychowawców poszczególnych klas w wyznaczonych salach.

Nie będzie wspólnej uroczystości na sali gimnastycznej.

Kl. 0 B - w Sitnie

 

Kl. 0 A - sala nr 4

Kl. I - sala nr 6                                         

Kl. III - sala nr 5                                     

Kl. VI A - sala nr 16

Wejście boczne od strony boiska (stara część szkoły)

 

Kl. II A - sala nr 15

Kl. II B - sala nr 14

Kl. IV - sala nr 24

Kl. V - sala nr 18

Wejście od strony ul. Szkolnej (główne wejście do szkoły)

 

Kl. VI B - sala nr 25

Kl. VII - sala nr 22

Wejście od strony boiska (nowa część szkoły)

 

Kl. VIII - gabinet dyrektora - wejście od strony ul. Szkolnej (główne wejście do szkoły)

 

Na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Każda osoba wchodząca do szkoły musi mieć zasłonięte usta i nos.

 

Dojazd do szkoły we własnym zakresie.