3 września 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. M. Droboszewskiego w Wąwelnie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Ceremonię poprzedziła uroczysta msza św., podczas której ks. proboszcz parafii Wąwelno dokonał poświęcenia plecaków szkolnych najmłodszych uczniów społeczności szkolnej. Akademię z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Szkoły Podstawowej w Wąwelnie oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

 

Z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła Pani Dyrektor Krystyna Lewandowska, która przywitała społeczność uczniowską, rodziców, zaproszonego ks. proboszcza parafii Wąwelno oraz nowych nauczycieli.

 

Ciepłym, serdecznym słowem życzyła uczniom sukcesów szkolnych, wytrwałości i spełnienia zawodowego Gronu Pedagogicznemu. Pani Dyrektor nakreśliła również kierunki pracy na nowy rok szkolny; uświadomiła zgromadzonym powagę tego Roku Szkolnego z tytułu obchodów przez Polskę 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Na koniec spotkania życzyła wszystkim wielu radosnych chwil i ciekawych doświadczeń w naszej szkole.