16 października w Szkole Podstawowej w Wąwelnie odbył się uroczysty apel upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II jako Papieża.

 
Rok ten upływa pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Montaż słowno-muzyczny był wyrazem podziwu i ogromnej wdzięczności naszemu rodakowi za jego posługę miłości Kościołowi i Rodzinie ludzkiej oraz za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu nękanemu przez wojny i niesprawiedliwość. Wypowiedzi uczniów przeplatane były ulubionymi pieśniami Papieża m.in. „Barką”, którą Papież kochał oraz słowami samego Jana Pawła II, które każdy Polak powinien pamiętać. 
 
Dzień Papieski jest ustanowiony po to, by nie tylko być dniem podniosłych uroczystości, ale ma być także dla każdego z nas okazją do zastanowienia się, co możemy zrobić, aby coś z nauczania papieża Jana Pawła II wprowadzić w życie — tu, gdzie żyjemy, w naszej rodzinie, szkole...
 
Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie kl. VII pod opieką Pani Teresy Grolewskiej.