Sposoby przystosowania zwierząt do zimy przedstawiła uczniom kl. 0-2 w ciekawy sposób P. Agnieszka Szpliep z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

 

Uczniowie kl. 0-2 brali udział w warsztatach przyrodniczych, prowadzonych przez specjalistkę z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - P. Agnieszkę Szliep. Wykorzystując naturalne okazy oraz multimedialne środki przekazu, ale przede wszystkim własne doświadczenie, P. Szpliep wzbogaciła wiedzę dzieci o nowe wiadomości i ciekawostki dotyczące sposobów radzenia sobie z mrozem i głodem przez zwierzęta.

 

Obrazowy i multimedialny przekaz uatrakcyjnił zajęcia i sprawił, że uczniowie z pewnością na dłużej zapamiętają jak możną pomagać zwierzętom zimą, ale też jak człowiek może nieświadomie zaszkodzić potrzebującym ptakom i czworonogom.