Tradycją naszej placówki jest przyznawanie Nagrody Patrona Szkoły, co stanowi najwyższe indywidualne wyróżnienie. Nagrodę przyznaje się uczniowi najstarszej klasy.

 

W tym roku - decyzją kapituły - Nagrodę Patrona Szkoły otrzymała Oktawia Sabiniarz. Uczennica sumiennie pracowała na rzecz klasy i szkoły poprzez aktywny udział w pracy samorządu klasowego i szkolnego. Dbała o honor i tradycje szkoły, była m.in. członkiem pocztu sztandarowego. Angażowała się w różnego rodzaju konkursy, inscenizacje, uroczystości klasowe i ogólnoszkolne. Reprezentowała szkołę w zawodach i turniejach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Zawsze prezentowała wysoką kulturę słowa oraz nienaganny wygląd. Okazywała szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom. Szanowała poglądy i przekonania innych ludzi.


Oktawię cechuje również życzliwość, tolerancja oraz wrażliwość na potrzeby innych. Od wielu lat włącza się w prace charytatywne jako wolontariusz WOŚP oraz Szkolnego Koła Wolontariuszy. Ponadto jest ambitna, samodzielnie poszukuje nowych wiadomości, które wykorzystuje w czasie nauki. Oktawia uzyskuje także bardzo wysokie wyniki w nauce, przejawia aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potwierdzone wzorową oceną z zachowania.


Ogłoszenie laureata Nagrody Patrona Szkoły odbywa się zawsze w dniu Święta Szkoły (5 kwietnia), natomiast symboliczna statuetka wręczana jest podczas gali absolwentów. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację nie mogło się to odbyć w taki sposób. Uczennica odebrała nagrodę z rąk Pani dyrektor i swojej wychowawczyni Małgorzaty Suchomskiej w poniedziałek, 22 czerwca.