Zawiadomienie o zebraniu z Rodzicami.

 

Dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 15.30 odbędzie się zebranie ogólne z Rodzicami.

Plan zebrania:

1. Sprawozdanie Rady Rodziców.

2. "Kochać i wymagać" - wykład pedagoga.

3. Konsekwencje kontaktu z dopalaczami i narkotykami - wykład specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii.

4. Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami (możliwość indywidualnej konsultacji).

 

"Nasze dzieci, nasze sprawy - tylko wspólne działania przyniosą efekty".