Kochani Rodzice!

Bardzo proszę Rodziców dzieci z klasy "0 a'' o odbiór książek dzieci 6-cio i 5-cioletnich ze szkoły w dniu 24 marca 2020 r. w godzinach od 10.30 do 12.00.

Podręczniki będą niezbędne do realizacji programu wychowania przedszkolnego w ramach zdalnego nauczania.

 

                                                                             Z pozdrowieniem

                                                                 wychowawca Hanna Drzewiecka