Informujemy, że konkurs "Oznaki wiosny w mojej miejscowości" został rozstrzygnięty!

 

Celem konkursu było:
- rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
- rozwijanie u dzieci umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
- rozwijanie umiejętności fotografowania,
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,  relaksując się po długim uczestniczeniu w lekcjach online.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac. Wszystkie były ciekawe, pomysłowe i twórcze. Poziom nadesłanych prac był wysoki i bardzo wyrównany. Niełatwo było wybrać te najlepsze! Przy ocenie prac Jury kierowało się warunkami, jakie należało spełnić oraz samodzielną pracą dziecka. Poniżej zamieszczamy listę osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie.

kategoria kl. 0-1:

I miejsce – Igor Hippler kl. 0b
II miejsce – Igor Andrzejewski kl. 1
III miejsce – Radek Serówka kl. 1
wyróżnienie: Lena Smełsz kl. 0b, Agata Wydef kl. 1, Maria Jasiek kl. 0a, Zuzanna Goś kl. 0a

kategoria kl. 2-3:

I miejsce – Liza Krysiak kl. 2
II miejsce – Julita Giersz kl. 2
III miejsce – Agata Kończyk kl. 3b
wyróżnienie:  Sara Hippler kl. 2, Maria Gregorczyk kl. 2

kategoria kl. 4-8_

I miejsce – Julia Kot kl. 7a
II miejsce – Lena Gregorczyk kl. 4
III miejsce – Norbert Pronobis kl. 8
wyróżnienie:  Wiktoria Napierska kl. 4


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!
Chcielibyśmy, by każdy był zadowolony z udziału w konkursie, dlatego każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom z podziękowaniami za udział i zaangażowanie oraz drobny upominek.
Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy po świętach w sekretariacie szkoły dla kl. 4-8, a kl. 0-3 po powrocie ze zdalnego nauczania.
Zapraszamy do obejrzenia galerii!