Dzień tygodnia

Rozkład lekcji

mgr Piotr Wiśniewski

Poniedziałek

matematyka

religia

g. wychowawcza

j. polski

w-f

Wtorek

historia

w-f

matematyka

j. polski

j. angielski

biologia

Środa

matematyka

w-f

religia

j. polski

plastyka

Czwartek

matematyka

geografia

j. polski

technika

j. angielski

muzyka

Piątek

matematyka

historia

w-f

informatyka

j. polski

j. angielski