Dzień tygodnia

Rozkład lekcji

mgr Ewa Czepluch

Poniedziałek

muzyka

j. polski

matematyka

w-f

religia

Wtorek

j. angielski

j. polski

matematyka

historia

biologia

w-f

Środa

j. polski

matematyka

j. angielski

plastyka

religia

Czwartek

godz. wychowawcza

j. polski

matematyka

geografia

technika

w-f

Piątek

matematyka

j. polski

j. angielski

historia

w-f

informatyka