Dzień tygodnia

Rozkład lekcji

mgr Barbara Przybylska

Poniedziałek

j. polski

matematyka

chemia

religia

j. angielski

j. niemiecki

j. niemiecki

Wtorek

biologia

biologia

w-f

j. polski

matematyka

historia

informatyka

Środa

j. angielski

j. polski

matematyka

religia

fizyka

w-f

muzyka

Czwartek

j. polski

matematyka

w-f

plastyka

historia

geografia

dor. zawodowe

Piątek

j. angielski

fizyka

geografia

j. polski

chemia

godz. wychowawcza

w-f