Dzień tygodnia

Rozkład lekcji

mgr Małgorzata Suchomska

Poniedziałek

j. ang./j. niem

j. ang./j. niem

j. niem./j. ang

j. niem./j. ang.

fizyka

religia

w-f

Wtorek

chemia

historia

j. polski

w-f

j. polski

matematyka

dor. zawodowe

Środa

biologia

matematyka

j. polski

fizyka

godz. wychowawcza

j. ang./informatyka

w-f

Czwartek

matematyka

j. polski

wos

matematyka

w-f

informatyka/j.ang.

geografia

Piątek

j. polski

edb

matematyka

chemia

historia

religia

wos