Kl. III b i kl. V realizują ogólnopolski projekt edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci.

 

Projekty proponują dzieciom i nauczycielom ciekawe tematy przy użyciu nowoczesnych metod edukacji, wykraczających poza tradycyjne nauczanie. Kl. III b wybrała cykl zajęć na cały rok pt. Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż? - a więc zgłębianie tajników wiedzy o zwierzętach zamieszkujących las i park. Projekt nawiązuje do tematów obejmujących podstawę programową, ale też wykracza poza nią w atrakcyjny dla dzieci sposób. Kl. V natomiast wybrała projekt pt. Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? - czyli lekcje budujące kompetencje emocjonalne i społeczne.

Scenariusze są opracowane  tak, aby mogły być realizowane zarówno na lekcji, jak i zdalnie!

Efektem końcowym jest wyposażenie uczniów w nowe wiadomości oraz certyfikat udziału w projekcie.