Zachęcamy uczniów do skorzystania z projektu edukacyjnego "StrefaLektur.pl".

 

Projekt został zrealizowany przez przez zawodowych artystów - aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu w celu wesparcia edukacji literackiej dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest  próba oswojenia młodych ludzi z trudnym dla nich do zinterpretowania tekstem literackim. Wszystkie lektury zostały nagrane w naturalnej scenografii adekwatnej do treści oraz z wykorzystaniem strojów nawiązujących do treści i konkretnej epoki.

Wsparciem dla nauczycieli są zamieszczone na stronie projektu materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji z konkretnej lektury.

Projekt dostępny jest pod adresem: http://strefalektur.pl/