Działająca od 2007 r. Fundacja, która  rozbudza dziecięcą ciekawość i upowszechnia nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie.

Od początku istnienia Fundacja angażuje się w tworzenie specjalnych projektów i programów, które rozwijają kompetencje dzieci. Trzy podstawowe programy to: 

  • Uniwersytet Dzieci, czyli sobotnie, inspirujące spotkania dzieci z naukowcami na terenie uczelni wyższych, w muzeach czy ośrodkach kulturalnych,
  • Uniwersytet Dzieci w Klasie, w ramach którego proponujemy nauczycielom uczestnictwo w jednym z kilkunastu tematycznych projektów edukacyjnych, dotyczących różnych dziedzin nauki,
  • Wolontariat, a więc fascynująca przygoda i możliwość sprawdzenia się w różnych rolach: stażysty, opiekuna specjalizacji czy lidera.

Przyłączając się do zaproponowanych przez fundację projektów, klasa zyskuje gotowe materiały, łącznie z zasobami cyfrowymi do przeprowadzenia ciekawych lekcji z różnych dziedzin. Prace projektowe kończą się konkursem ogólnopolskim oraz certyfikatem udziału dla klasy!