O pozytywnych skutkach czytania książek wie chyba każdy z nas. Dużo mówi się o tym, że czytanie rozwija nie tylko pod względem intelektualnym, ale i emocjonalnym. Z myślą o tych potrzebach w tym roku szkolnym w naszej szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna "Z książką przez cały rok".

 

Innowacja skierowana jest do uczniów kl. 0-4. Wychowanie do czytania powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

Nasze działania będą obejmowały: głośne czytanie dzieciom przez nauczycieli, rodziców, starsze koleżeństwo, zaproszonych gości, prowadzenie rozmów na temat czytanych tekstów literackich, zbiorowe i indywidualne czytanie ulubionych fragmentów utworów literackich, prezentowanie książek w kącikach czytelniczych, zorganizowanie galerii prac plastycznych dotyczących literatury, lekcje biblioteczne, spotkanie autorskie z lokalną poetką, organizowanie konkursów (literackich, czytelniczych, recytatorskich), gazetki promujące czytelnictwo, współpraca z rodzicami.