Realizujemy ogólnopolski projekt edukacyjny  Fundacji "Uniwersytet Dzieci"- poszerzamy wiadomości przyrodnicze!

Klasa 2 b we wrześniu 2019 r. przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Fundacji "Uniwersytet Dzieci", proponującej dzieciom i nauczycielom ciekawe tematy przy użyciu nowoczesnych metod edukacji, wykraczających poza tradycyjne nauczanie. Klasa wybrała cykl zajęć na cały rok pt. Akademia leśna - a więc zgłębianie tajników wiedzy o zwierzętach zamieszkujących las. Projekt nawiązuje do tematów obejmujących podstawę programową, ale też wykracza poza nią w atrakcyjny dla dzieci sposób. W listopadzie dzieci klasy 2 b otrzymały indeksy przyrodników, dyplom uczestnictwa, naklejki tematyczne; nauczyciel prowadzący otrzymał darmowe scenariusze zajęć z obudową metodyczną i zasobami cyfrowymi.

Efektem końcowym jest wyposażenie uczniów w nowe wiadomości oraz certyfikat udziału w projekcie.