Terminarz wywiadówek z rodzicami na rok szkolny 2019/2020

 

LP.

TERMIN

RODZAJ SPOTKANIA

1.

Do końca września 2019 r.

Zebranie organizacyjno-informacyjne wychowawców           klas  0-VIII z rodzicami

2.

Listopad  2019 r.

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów.

Rozmowy indywidualne – powiadomienie rodziców                        o planowanych ocenach, informacja o ocenach niedostatecznych

3.

 Styczeń 2020 r.

Zebranie semestralne z wychowawcami kl. 0-VIII

4.

Maj 2020 r.

Zebranie ogólne wychowawców z rodzicami kl. 0-VIII.

Drzwi otwarte dla rodziców kl. I-VIII – powiadomienie rodziców o planowanych ocenach,  informacja o ocenach niedostatecznych