Dawniej człek dostatni schedę ojca Podkomorzego, Mościwego Pana Mówiąc, Podkomorzemu ścisnął za zającami

...

Jesteśmy grupą ludzi która, od wielu lat dostrzega problem wykluczenia informacyjnego i cyfrowego osób

...

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź

...

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź

...

Zdjęcia.